• PERKINS
  • BAUDOUIN
  • MITSUBISHI
  • FPT IVECO
  • YANGDONG
  • SDEC

SDEC

Série SDEC 50 Hz., 3 phases, groupes électrogènes diesel 400 / 230V

MODÈLE
SECOURS KVA
Moteur
ALTERNATEUR
PDF
100 kVA
SDEC
EMSA
100 kVA
SDEC
STAMFORD
110 kVA
SDEC
STAMFORD
112 kVA
SDEC
EMSA
135 kVA
SDEC
EMSA
135 kVA
SDEC
STAMFORD
165 kVA
SDEC
EMSA
165 kVA
SDEC
STAMFORD
200 kVA
SDEC
EMSA
200 kVA
SDEC
STAMFORD
220 kVA
SDEC
EMSA
220 kVA
SDEC
STAMFORD
250 kVA
SDEC
EMSA
250 kVA
SDEC
STAMFORD
275 kVA
SDEC
EMSA
275 kVA
SDEC
STAMFORD
290 kVA
SDEC
EMSA
290 kVA
SDEC
STAMFORD
330 kVA
SDEC
EMSA
330 kVA
SDEC
STAMFORD
360 kVA
SDEC
EMSA
360 kVA
SDEC
STAMFORD
400 kVA
SDEC
EMSA
400 kVA
SDEC
STAMFORD
440 kVA
SDEC
EMSA
440 kVA
SDEC
STAMFORD
550 kVA
SDEC
EMSA
550 kVA
SDEC
STAMFORD
600 kVA
SDEC
EMSA
600 kVA
SDEC
STAMFORD
660 kVA
SDEC
EMSA
660 kVA
SDEC
STAMFORD
715 kVA
SDEC
EMSA
715 kVA
SDEC
STAMFORD
800 kVA
SDEC
EMSA
800 kVA
SDEC
STAMFORD
850 kVA
SDEC
EMSA
850 kVA
SDEC
STAMFORD
1010 kVA
SDEC
EMSA
1010 kVA
SDEC
STAMFORD
1100 kVA
SDEC
EMSA
1100 kVA
SDEC
STAMFORD

Groupes électrogènes diesel série TWIN 50 Hz., 3 Phases, 400/230V

MODÈLE
SECOURS KVA
Moteur
ALTERNATEUR
PDF
880 kVA
SDEC
EMSA
1100 kVA
SDEC
EMSA
1200 kVA
SDEC
EMSA
1320 kVA
SDEC
EMSA
1430 kVA
SDEC
EMSA
Copyright © 2023 EMSA Generator. All rights reserved.
EMSA JeneratörEMSA Jeneratör