EMSA Generator, Emsa Jeneratör, EMSA Генератор

Kurumsal Kültür

Emsa Jeneratör’ün kurumsal kültürünün kökeninde Kurumsal değerleri , Çalışma ve Yönetişim ilkeleri yatar. Önce insan ilkesiyle yola çıkan Emsa jeneratör, yaşamın tüm alanlarında kaliteyi beraberinde getirecek değerler ve ilkeler benimsemiştir.

Bu değer ve ilkelere bağlı kalarak Emsa Jeneratör’ün vizyonu Küresel bir şirket olarak tüm insanların enerji sorunlarına teknolojik çözümler üretmek ve çözümlerimizi kullanmalarını sağlamak’tır.

Değerlerimiz

 • İnsana ve emeğe saygı
 • Değişim & Gelişim
 • Müşteri Odaklılık
 • Bilimsellik
 • Empati
 • Uzlaşma
 • Paylaşım
 • Kişisel Kalite
 • Çevreye ve topluma katkı
 • Sevgi & Hoşgörü

Çalışma ve Yönetişim İlkelerimiz

 • Sosyal sorumluluk
 • Kurumsal adalet ve eşitlik
 • Şeffaflık & Bilgilendirme
 • Hesap vericilik
 • Yönetişim
 • Sürdürülebilir,Yönetilebilir, Karlı büyüme
 • Beklentileri yönetmek
 • Yenilikçilik
 • Verimlilik
 • Süreç yönetimi

Copyright © 2022 EMSA Jeneratör. Tüm hakları saklıdır.
EMSA JeneratörEMSA Jeneratör